waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Koers

Hier vindt u de link naar ons schoolplan. Hierin staat het beleid voor de periode 2015-2019.
Tevens kunt u hier de speerpunten voor het schooljaar 2018-2019 lezen.
Ook treft u een link aan waarin verwezen wordt naar het verslag van de audit die op onze school heeft plaatsgevonden
Schoolplan 2015-2019 basisschool 't Bijenveld.pdf


 
 
Speerpunten voor het schooljaar 2018-2019.
 
  • Starten met onze nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. Veilig leren lezen KIM.
 
  • Bekijken van de aanpassingen in groep 1-2 voor het aanbod ontluikende geletterdheid in verband met de doorgaande lijn naar groep 3.
 
  • Starten met het aanbod spelling en grammatica met Staal spelling. 
 
  • Vermindering van de werkdruk onder personeel door herijken van administratieve processen en  activiteiten.
 
  • Aandachtspunten ten aanzien van de taakgerichtheid en werkhouding van kinderen - executieve functies.
 
  • Oriëntatie op de nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen of het nieuwe aanbod voor  begrijpend lezen.
 
  • Nieuwe werkwijze met betrekking tot het onderwijs aan de meer-en hoogbegaafde leerlingen. Ondersteuning in school door de professionals.
 
  • Onderwijs en ICT - verdere implementatie Parnassys, overstap naar Heutink ICT, een nieuwe website en een pilot met de Parro-app.
 
  • Impuls muziekonderwijs met ondersteuning van de landelijke subsidie.
 
  • Impuls cultuuronderwijs met ondersteuning van de landelijke subsidie.

Rapportage audit:
Rapportage Bijenveld 210119.pdf