waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Koers

Hier vindt u de link naar ons schoolplan. Hierin staat het beleid voor de periode 2020-2021.
Tevens kunt u hier de speerpunten voor het schooljaar 2020-2021 lezen.
Ook treft u een link aan waarin verwezen wordt naar het verslag van de audit die op onze school heeft plaatsgevonden

Speerpunten voor het schooljaar 2020-2021.

Innovatieve thema's:

 • Technisch en begrijpend lezen / effectieve aanpak binnen kansrijke combinatiegroepen;
 • Buitenlessen en het gebruik van onze educatieve beleef en ontdek tuin achter school;
 • Werken met het nieuwe protocol aanpak gedrag en anti pest protocolNieuwe werkwijze; groepsplannen maken en bespreken en overdrachten leerlingen en groepsinterventies en klimaat;
 • Op zoek naar een nieuwe rekenmethode groep 1 t/m 8.

Borgingsthema's:

 • Werken via de 4D-methodiek en de datamuur/monitoring tevredenheidspeiling leerlingen;
 • Zichtbaar Jeelo onderwijs;
 • Borging nieuwe methode Engels groep 5 t/m 8 Stepping Stones;
 • Gezonde School;
 • Het welbevinden van onze leerlingen / aanpak SEO binnen school met Jeelo deugden en Goed Gedaan methode;
 • BOUW (lezen);
 • Vakleerplan bewegingsonderwijs;
 • Afstemming 4 sleutels effectief lesgeven;
 • Auditverslag 2019 en op weg naar audit foluw-up najaar 2020.


Scholingsthema's teamniveau

 • Begrijpen luisteren en lezen i.s.m. Gert Custers;
 • Jeelo 3 pijlers weer op de kaart zetten;
 • Proffesionele dialoog;
 • Aanpak gedragsmethodiek.

Schoolplan 2020-2024:
Schoolplan 2020-2024 't Bijenveld.pdf
        
Rapportage audit:
Rapportage Bijenveld 210119.pdf