waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Koers

Hier vindt u de link naar ons schoolplan. Hierin staat het beleid voor de periode 2015-2019.
Tevens kunt u hier de speerpunten voor het schooljaar 2018-2019 lezen.
Ook treft u een link aan waarin verwezen wordt naar het verslag van de audit die op onze school heeft plaatsgevonden

Speerpunten voor het schooljaar 2019-2020.

Innovatiethema's
 • Invoering nieuwe methode Engels in de groepen 5 t/m 8
 • Cultuureducatie drama/dans
 • Vakleerplan bewegingsonderwijs
 • Executieve functies in de groepen
Borgingsthema's
 • Werken met de 4D-methodiek (Data, Duiden, Doelen, Doen)
 • Werken met ParnasSys 
 • Werken met MOO
 • Gezonde school thema Natuur en Milieu
 • Werken aan het welbevinden van onze leerlingen d.m.v. Sociale
 • BOUW! (computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t / m 4 voorkomen kunnen worden).
 • Auditverslag 2019
Schoolplan 2020-2024:
Schoolplan 2020-2024 't Bijenveld.pdf
        
Rapportage audit:
Rapportage Bijenveld 210119.pdf