waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Koers

Hier vindt u de link naar ons schoolplan. Hierin staat het beleid voor de periode 2020-2024.
Tevens kunt u hier de speerpunten voor het schooljaar 2021-2022 lezen.
Ook treft u een link aan waarin verwezen wordt naar het verslag van de audit die op onze school heeft plaatsgevonden in kalenderjaar 2019.

Speerpunten voor het schooljaar 2021-2022.

Innovatie thema's

 • Buitenlessen en het gebruik van onze educatieve beleef en ontdek tuin achter school;
 • Nieuwe werkwijze groepsplannen maken en bespreken en overdrachten leerlingen en groepsinterventies en klimaat;
 • Het welbevinden van onze leerlingen / aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling binnen school;
 • Op zoek naar een nieuwe methode sociaal emotioneel leren.

Borgingsthema's

 • Werken via de 4D-methodiek en de datamuur/monitoring tevredenheidspeiling leerlingen;
 • Werken met het protocol aanpak gedrag en anti pest protocol;
 • Zichtbaar Jeelo onderwijs;
 • Technisch en begrijpend lezen / effectieve aanpak binnen kansrijke combinatiegroepen;;
 • Invoering nieuwe rekenmethode WIG 5;
 • Gezonde School werkwijze;
 • Sleutel 4 afstemming effectief les geven.

Scholingsthema's teamniveau

 • Jeelo 3 pijlers weer op de kaart zetten;
 • Professionele dialoog i.s.m. HAN;
 • Aanpak gedragsmethodiek;
 • Scholingsthema's individueel via Condorcollege;
 • Thema avond ouders: in overleg met MR en OV;
 • Optie thema: Executieve functies in de thuissituatie en belang in leren leren.

Schoolplan 2020-2024:
Schoolplan 2020-2024 't Bijenveld.pdf
        
Rapportage audit:
Rapportage Bijenveld 210119.pdf