waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Opvang

Bij ons op school / in het Kulturhus hebben wij voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

Tussenschoolse opvang (overblijven).

Voor kinderen bestaat de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de middagpauze gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. De schooldirectie is zowel organisatorisch als inhoudelijk verantwoordelijk.
Informatie over de tussenschoolse opvang kunt u tevens krijgen bij onze conciërge mw. Renate van Gisteren.
 
Eén grote overblijfkaart voor tien keer kost €23,-. U kunt deze betalen aan de organisatie van de tussenschoolse opvang of bij Renate van Gisteren.
Ook kunt u per keer €2,30 per kind betalen. Doe het geld in een envelop met hierop de naam en klas van het kind en een telefoonnummer van ouders/verzorgers voor noodgevallen.
 
Overblijfkaarten of envelop moeten 's morgens op de dag dat het kind overblijft in de overblijfbus bij de centrale ingang worden gedaan. Het is voor de overblijf­ouders van belang dat ze op tijd (uiterlijk voor 11.00 uur) weten hoeveel kinderen er komen.
 
Het is dit schooljaar weer mogelijk om een overblijfkaart van 50 strippen te kopen. Dit geldt alleen voor kinderen die op vaste dagen overblijven! De kosten hiervoor zijn €115,= Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de overblijfouders.
 
De kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang eten in het in vrije lokaal in het Kulturhus. Wij verzoeken u uw kind geen snoep mee te geven. In verband met de verantwoordelijkheid van de overblijfouders naar de kinderen die overblijven, is het niet wenselijk dat niet-overblijvers eerder dan 13.05 uur het speelplein op komen. Wilt u uw kinderen dan ook niet eerder naar school laten gaan?

 
Voor-en naschoolse opvang bij Partou. 
 
In het Kulturhus bieden wij naast dagopvang ook voorschoolse en buitenschoolse opvang aan. Kom je ook eens een kijkje bij ons nemen? Omdat een schooldag soms best vermoeiend kan zijn, staat lekker ontspannen en het maken van plezier bij ons voorop. Dat betekent dat je kunt meedoen met de activiteiten van de dag, maar ook rustig een boekje kunt of lekker kunt chillen met je vrienden. Ons team enthousiaste medewerkers biedt elke dag verschillende activiteiten aan in de thema's Muziek, Bewegen en Naar Buiten. Voor alle leeftijdscategorieën zijn uitdagende activiteiten beschikbaar. In de vakanties doen we er nog een schepje bovenop met ons vakantieprogramma. Ook organiseren we regelmatig leuke workshops en gaan we er samen op uit. Bij Partou vinden we eigen inbreng van de kinderen ook heel belangrijk. Bij het bedenken van de activiteiten, uitjes en workshops mogen de kinderen daarom met ons meedenken.
 
Meer informatie over onze vestiging vindt u op www.partou.nl/reusensestraat Wilt u direct inschrijven of meer informatie neem dan contact met ons op via 024 663 1411  of stuur een e-mail naar reusensestraat@partou.nl.