waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Vakantierooster 2018-2019

Hier vindt u:
- De schoolvakanties van onze regio.
- De officiële en door onze school vastgestelde vrije dagen.
- De dagen met een continurooster.
- De vrije woensdagen van groep 1 en 2.
Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Het vakantierooster voor 2018-2019, aangevuld met vrije dagen en studiedagen is als volgt:
 
Herfstvakantie               15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie                  24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie         04-03-2019 t/m 08-03-2019                                    
Goede vrijdag                  19-04-2019 (gewone schooldag)
2e Paasdag                        22-04-2019
Koningsdag                        27-04-2019
Meivakantie                      22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartsvakantie  30-05-2019 t/m 31-05-2019
2e Pinksterdag                10-06-2019
Zomervakantie                08-07-2019 t/m 18-08-2019
 
Vrije dagen                     08-10-2018 Leuthse Kermis / studiedag team
                                              09-10-201  Leuthse Kermis
                                              28-11-2018 Studiedag team
                                              07-02-2019 Studiedag team
                                              07-06-2019 Studiedag team                                          
 
Vrije middagen            21-12-2018 (kerstvakantie)                                      
                                              01-03-2019 (voorjaarsvakantie)
                                              05-07-2019 (start zomervakantie)                                
 
Op de vrije dagen, de vrije middagen ( 12 uur school uit) en de studiedagen zijn alle kinderen van groep 1-8 vrij.
 
Woensdag vrij groep 1-2 
De kinderen van groep 1-2 hebben  dit schooljaar , naast de boven genoemde vrije dagen,18 vrije woensdagen.
29 augustus 2018
12 , 26 september 2018
31 oktober 2018
14 november 2018
12 december 2018
9 en 23 januari 2019
6 en 20 februari 2019
20 maart 2019
3 en 17 april 2019
8 en 22 mei 2019
5 en 19 juni 2019
3 juli 2019