waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Vakantierooster 2020-2021

Hier vindt u:
- De schoolvakanties van onze regio.
- De officiële en door onze school vastgestelde vrije dagen.
- De dagen met een continurooster.
Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Het vakantierooster voor 2020-2021, aangevuld met vrije dagen en studiedagen is als volgt:
 
Herfstvakantie               19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie                  21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie        15-02-2021 t/m 19-02-2021                                    

2e Paasdag                        05-04-2021
Koningsdag                       27-04-2019
Meivakantie                     03-05-2021 t/m 14-05-2021

2e Pinksterdag                24-05-2021
Zomervakantie               19-07-2021 t/m 27-08-2021
 

 Vrije dagen
05-10-2020 en 06-10-2020 Leuthse kermis. Alle leerlingen zijn vrij. Het team heeft studiedag 
16-10-2020 studiedag team 
03-02-2021 studiedag team 
12-03-2021 studiedag team 
02-04-2021 studiedag team 
21-06-2020 studiedag team 

Vrije middagen 
School is om 12 uur uit. Alle leerlingen zijn die middag vrij. 
18-12-2020 (kerstvakantie) 
12-02-2020 (voorjaarsvakantie) 
23-04-2020 (Koningsspelen/sportdag) 
16-07-2020 (start zomervakantie) 

Continurooster dagen  
School is voor alle leerlingen om 14:00 uur uit.  (behalve op vrijdagen, dan alleen voor groep 3 t/m 8)) 
04-12-2020 ( Sinterklaas)