waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Vakantierooster 2020-2021

Hier vindt u:
- De schoolvakanties van onze regio.
- De officiële en door onze school vastgestelde vrije dagen.
- De dagen met een continurooster.
Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Het vakantierooster voor 2020-2021, aangevuld met vrije dagen en studiedagen is als volgt:
 
Herfstvakantie               19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie                  21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie        15-02-2021 t/m 19-03-2021                                    

2e Paasdag                        05-04-2021
Koningsdag                       27-04-2019
Meivakantie                     03-05-2021 t/m 14-05-2021

2e Pinksterdag                24-05-2021
Zomervakantie               19-07-2021 t/m 27-08-2021
 
Vrije dagen                     DATA LEUTHSE KERMIS EN STUDIEDAGEN VOLGEN LATER                                       
 
Vrije middagen            DATA VRIJE MIDDAGEN VAKANTIES VOLGEN LATER                
 
Op de vrije dagen, de vrije middagen ( 12 uur school uit) en de studiedagen zijn alle kinderen van groep 1-8 vrij.