waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Vakantierooster 2022-2023

Hier vindt u:
- De schoolvakanties van onze regio.
- De officiële en door onze school vastgestelde vrije dagen.
- De dagen met een continurooster.
Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze afspraken.De aanvulling met met vrije (mid-)dagen en studiedagen volgt zsm:
 

Vrije dagen
 

Vrije middagen 
 

Continurooster dagen