waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doelstelling: "Het bevorderen van de inspraak van het onderwijzend en niet onderwijzend personeel en de ouders (w.o. ook voogden, verzorgers) bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (bestuur en schoolmanagement).

Bij ons op school bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden. De directeur is adviserend lid. Hun gemeenschappelijke belang is de school en het kind.
De medezeggenschapsraad kent algemene en bijzondere bevoegdheden, welke zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

De samenstelling van de MR voor schooljaar 2021-2022 is als volgt:
  • Ouders: Niek van Benthum en Hanke van Buren
  • Leerkrachten: Margo Sniedt ( voorzitter MR) en Sandor Verkaart
Mocht u nog suggesties, ideeën of vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij Margo Sniedt.
U kunt mailen naar: margo.sniedt@bijenveld.com

Tevens kunt u Hanke en/of Niek benaderen wanneer u hen op het schoolplein treft.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR.)

De GMR. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de  basisscholen van de stichting Condor) vergadert enkele malen per jaar apart en met het bestuur over zaken die belangrijk zijn voor de scholen gezamenlijk. De leden van de GMR. worden gekozen uit ouders en leerkrachten van de betrokken scholen. Als u meer wilt weten over de MR. of de GMR. kunt u altijd contact opnemen met één van de leden.

Hanke van Buren en Nique van Overbeek (ouders van leerlingen op 't Bijenveld) zijn lid van de GMR.

Voor de Gemeenschappelijke MR (GMR) van de stichting Condor verwijzen we u naar de site van de stichting.

Deze kunt u vinden op www.spocondor.nl