waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Oudervereniging

Oudervereniging

Onze school heeft een oudervereniging met een vertegenwoordiging uit alle groepen middels de klassenouders.
Deze oudervereniging geeft ondersteuning bij diverse activiteiten en beheert de vrijwillige, bewust laag gehouden, ouderbijdrage (€ 40,00). In dit bedrag zijn ook de kosten voor het schoolreisje en een deel van het schoolkamp inbegrepen. De klassenouders zijn actief in werkgroepen met leerkrachten. Eén leerkracht woont de vergaderingen van de oudervereniging bij.

Oudervereniging
Voorzitter: Rianna Zegers-Langens
Penningmeesters: Merlijn Sutmuller
Secretaris: Hanneke van Swelm


Klassencontactouders
Tijdens de start van het schooljaar en bij de informatieavond worden deze in overleg met de leerkracht vastgesteld.