waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging?
Onze school heeft een oudervereniging (OV). Deze bestaat uit enthousiaste ouders van kinderen uit alle groepen en iedereen kan zich hierbij aansluiten. Er zijn minimaal 2 klassenouders per groep nodig. Zij zijn bij de vergaderingen aanwezig en zijn aanspreekpunt voor de leerkrachten en ouders bij verschillende activiteiten.
De OV organiseert samen met de leerkrachten leuke activiteiten voor de leerlingen. Denk hierbij aan Kerst, Sinterklaas, Kinderboekenweek, Pasen, Carnaval, Kamp voor groep 8 en Schoolreisje. Het aankleden van de school, passend bij een thema of seizoen, hoort hier ook bij.
De OV beheert de bewust laag gehouden ouderbijdrage van €40,00 die gebruikt wordt om bovenstaande activiteiten te organiseren.

OV-vergaderingen
Minimaal 6 keer per schooljaar is er een OV-vergadering waarbij iedereen kan en mag aansluiten. De data worden gecommuniceerd via Parro. Er is ook altijd een leerkracht en de locatieleider aanwezig. In deze vergadering bespreken we de verschillende activiteiten die georganiseerd worden, maar ook andere ideeën die er zijn vanuit de ouders.

Klassenouders

Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar vertellen de al bekende klassenouders over de activiteiten van de OV en kunnen ouders die interesse hebben zich aanmelden als klassenouder of hulpouder. Deelname aan de OV is een mooie manier om als ouder betrokken te kunnen zijn bij school en de activiteiten die er zijn!

Contactpersonen van de OV
Voorzitter: Rianne Zegers-Langens
Penningmeester: Didi van der Kloor