waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Verbeterde Meldcode met afwegingskader.

Verbeterde Meldcode met afwegingskader
Vanaf januari 2019 moeten organisaties met de verbeterde Meldcode en het afwegingskader werken. De verbeterde Meldcode is tot stand gekomen om situaties van onveiligheid beter en eerder in beeld te krijgen.

Door HIER te klikken kunt u de inhoud van de verbeterde meldcode met afwegingskader inzien.