waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Bzzzletin Nieuwsbrief

Het Bzzzletin is de periodieke nieuwsbrief van onze school. In het Bzzzletin informeren wij de ouders van onze school over ons onderwijs, de activiteiten en festiviteiten.
Schooljaar 2021-2022:

Bzzzletin nr2 week 41 2021-2022.pdf

Bzzzletin nr1 week 37 2021-2022.pdf

Schooljaar 2020-2021:

Bzzzletin nr8 week 22 2020-2021.pdf

Bzzzletin nr7 week 15 2020-2021.pdf

Bzzzletin nr6 week 10 2020-2021.pdf

Bzzzletin nr4 week 50 2020-2021.pdf

Bzzzletin nr3 week 46 2020-2021.pdf

Bzzzletin nr2 week 41 2020-2021.pdf

Bzzzletin nr1 week 37 2020-2021.pdf