waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Bzzzletin Nieuwsbrief

Het Bzzzletin is de periodieke nieuwsbrief van onze school. In het Bzzzletin informeren wij de ouders van onze school over ons onderwijs, de activiteiten en festiviteiten.
Bzzzletin nr.1 week 38 2018_2019

Bzzzletin nr.2 week 43 2018_2019

Bzzzletin nr.3 week 48 2018_2019

Bzzzletin nr.4 week 51 2018_2019

Bzzzletin nr.5 week 04 2018_2019

Bzzzletin nr.6 week 09 2018_2019

Bzzzletin nr.7 week 14 2018_2019

Bzzzletin nr.8 week 20 2018_2019