waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Jeelo

Bij ons op school werken wij met JEELO. En daarmee zijn wij een 'Jeeloschool.' Jeelo staat voor: JE Eigen LeerOmgeving.
Ieder schooljaar hebben wij met alle groepen zes projecten die passen bij de vijf leergebieden:
Mens en gezondheid.
Mens en natuur.
Mens en omgeving.
Mens en product.
Mens en maatschappij.
 
Jeelo staat voor JE Eigen LeerOmgeving en berust op drie belangrijke pijlers:
 
• Samen leven: onze school en onze leerlingen staan midden in de samenleving.
 De projecten brengen een interactie tot stand tussen de school en de omgeving buiten de school. De leeromgeving is daarmee niet alleen de school zelf, maar ook de samenleving.
 
• Samen werken: Onze leerlingen ontwikkelen samen competenties, terwijl ze werken aan een resultaat.
 In de projecten maken de leerlingen gebruik van stappenplannen. Met deze stappenplannen verwerven de leerlingen competenties zoals; leren, communiceren, organiseren, samenwerken, verzorgen, veilig werken, maken, onderzoeken en presenteren. Ze werken naar een concreet projectresultaat toe. Dat resultaat moet aan bepaalde eisen voldoen. Welke eisen dat zijn, krijgen de leerlingen van tevoren te horen.
 
• Zelfstandig leren: onze leerlingen werken zelfstandig, waarbij leerkrachten kunnen differentiëren en de vorderingen nauwgezet kunnen volgen.
 De leerlingen gebruiken tijdens een project verschillende soorten eenheden, waarmee ze zelfstandig kennis, vaardigheden en competenties verwerven. Leerlingen met lees- en taalproblemen hebben de mogelijkheid om de informatie ook voor te laten lezen.
Iedere eenheid heeft de uitleg van moeilijke woorden. De leerlingen bepalen zelf wanneer ze deze hulp nodig hebben.
 
Mijn Jeelo.
Wij werken met de elektronische leeromgeving Mijn Jeelo. Hierbij is het mogelijk voor leerkrachten om alle eenheden van alle projecten voor leerlingen te activeren. Zo wordt het mogelijk om te differentiëren op onderwijsbehoefte van ieder kind. De leerkracht kan op elk moment zien hoe ver de leerling gevorderd is. Iedere eenheid heeft een toets/controle lijst om de leerling te beoordelen. De leerlingen kunnen deze digitaal maken en de scores worden automatisch per leerling bijgehouden.