waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Vakantierooster 2021-2022

Vakanties, vrije dagen en continurooster.                                           
Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze afspraken.  
Het vakantierooster voor 2021-2022, aangevuld met vrije dagen, vrije middagen, continurooster en studiedagen is als volgt: 
 
Herfstvakantie              23-10-2021 t/m 31-10-2021 
Kerstvakantie                 25-12-2021 t/m 09-01-2022 
Voorjaarsvakantie     26-02-2022 t/m 06-03-2022                                     
Goede vrijdag                    15-04-2022 
2e Paasdag                        18-04-2022 
Meivakantie                     23-04-2022 t/m 08-05-2022 
Hemelvaart                           26-05-2022 
2e Pinksterdag               06-06-2022 
Zomervakantie             16-07-2022 t/m 27-08-2022 

 
Vrije dagen  (alle leerlingen vrij)    
24-09-202studiedag team
05-10-202studiedag team 

06-12-2021 werkdrukdag team 
23-03-2022 studiedag team 
15-04-2022 werkdrukdag team  
27-05-2022 werkdrukdag team 
22-06-202studiedag team 
 
Vrije middagen 
School is om 12:00 uur uit voor alle leerlingen. 

  24-12-2021 (kerstvakantie)  
25-02-2022  (voorjaarsvakantie) 
22-04-2022  (Koningsspelen/sportdag) 
15-07-2022  (start zomervakantie) 
 
 
Continuroosterdagen 03-12-2021 ( Sinterklaas) 
Op deze dag zijn alle leerlingen om 14:00 uur uit (behalve op vrijdagen, dan geldt dit alleen voor de groep 5 t/m 8)).