waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Jaarplan 2023-2024

Hier vindt u de link naar ons schoolplan. Hierin staat het beleid voor de periode 2020-2024.
Tevens kunt u hier de speerpunten voor het schooljaar 2023-2024 lezen.
Ook treft u een link aan waarin verwezen wordt naar het verslag van de audit die op onze school heeft plaatsgevonden in kalenderjaar 2019.
JAARPLAN 2023-2024 Tussenevaluatie vindt plaats in maart '24

Innovatiethema's:
• Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator;
• Beredeneerd taalaanbod onderbouw;
• Versterking van afstemming binnen ons onderwijs;
• Bewegingsonderwijs;
• Invulling van ons burgerschapsonderwijs.

Borgingsthema's:
• Realisatie cultuurproject dans;
• Uitbouw van het werken met de nieuwe methode sociaal emotioneel leren (KWINK);
• Schoolveiligheidsplan;
• Stimulans voor het gebruik van de voor onze school ontworpen materialen en leskisten in onze educatieve ontdek- en beleeftuin;
• Gezonde School-aanpak;
• Doorgaande lijn tussen de groepen door teambreed te werken met de kwaliteitskaarten en protocollen in de 'O zo doen we dat'-map op het SharePoint;
• Werken met 4D-methodiek, nieuwe werkwijze tav groepsplannen, in ParnasSys en overdrachten;
• Het werken met WIG5
• Effectieve aanpak bij technisch en begrijpend lezen.

Scholingsthema's op teamniveau:
• Werken met KWINK
• Begrijpend lezen (o.a. collegiale observatie)
• Werkwijze kwaliteitscoördinator
Scholingsthema's op individueel niveau:
• via aanbod Condorcollege of andere aanbieders thema's zoals 'oplossingsgericht werken' en 'autisme'.

Thema-avond ouders:
De MR peilt tijdens de informatieavonden begin schooljaar 2023-2024 of er behoefte is aan een thema-avond en wat een gewenst thema is.

Schoolplan 2020-2024:
Schoolplan 2020-2024 't Bijenveld.pdf
        
Rapportage audit:
Rapportage Bijenveld 210119.pdf