waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Jaarplan 2022-2023

Hier vindt u de link naar ons schoolplan. Hierin staat het beleid voor de periode 2020-2024.
Tevens kunt u hier de speerpunten voor het schooljaar 2021-2022 lezen.
Ook treft u een link aan waarin verwezen wordt naar het verslag van de audit die op onze school heeft plaatsgevonden in kalenderjaar 2019.
JAARPLAN OPZET 2022-2023  juni 2022                                               
Innovatiethema's:
 • Onderzoek naar draagvlak/mogelijkheden Jeelo-onderwijs
 • Het welbevinden van onze leerlingen en de aanpak SEO binnen school. Invoering nieuwe methode sociaal emotioneel leren (KWINK).
 • Uitkomst centrale eindtoets in relatie tot 1F en 1S % leerlingen interventies opstellen.
 • Uitkomst tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen in acties omzetten.
 • Cultuurproject dans
Borgingsthema's:
 • Het gebruik van de voor onze school ontworpen materialen en leskisten in onze educatieve ontdek- en beleeftuin.
 • Gezonde School werkwijze.
 • Aandacht voor effectieve aanpak bij technisch en begrijpend lezen met oog voor kansrijke verbinding in combinatiegroepen.
 • Zorgen voor een doorgaande lijn tussen de groepen; updaten van de kwaliteitskaarten rekenen, spelling en begrijpend lezen en werken volgens deze kwaliteitskaarten en andere afspraken uit de 'O zo doen we dat'-map.
 • Werken via de 4 D methodiek en de datamuur/monitoring tevredenheidspeiling leerlingen.
 • Doorgaan met nieuwe werkwijze tav groepsplannen, werken in ParnasSys en overdrachten.
 • Werken met het protocol aanpak gedrag en antipest-protocol
 • Sleutel 4 afstemming effectief lesgeven.
Scholingsthema's op teamniveau:
 • Werken met KWINK
 • Begrijpend lezen en begrijpend luisteren
 • Inspiratiesessie voor het team t.a.v. Jeelo
 • Professionele dialoog i.s.m. HAN 
 • Aanpak gedragsmethodiek 
Scholingsthema's op individueel niveau: via aanbod Condorcollege
Thema-avond ouders: in overleg met MR en OV (Optie: Executive functies in de thuissituatie en                                              belang van leren leren)


Schoolplan 2020-2024:
Schoolplan 2020-2024 't Bijenveld.pdf
        
Rapportage audit:
Rapportage Bijenveld 210119.pdf