waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen